A- A A+

Sa političkim savetnikom Amabasade SAD o potencijalima ovog kraja

Na sastanku sa političkim savetnikom Ambasade SAD Michael Kelleher-om, koji su u Gradskoj upravi Novog Pazara održali pomoćnik gradonačelnika Nihad Hasanović i član Gradskog veća Mirsad Jusufović,  bilo je reči o aktuelnoj situaciji u Novom Pazaru i sandžačkoj regiji, s posebnim osvrtom na evropsku perspektivu, ne samo ovog regiona već i cele države.

Hasanović i Jusufović gosta su detaljnije upoznali sa situacijom na lokalnom nivou potencijalima grada, kao i sa projektima koji bi trebalo da budu realizovani u budućnosti. Naglasili su opredeljenost građana Novog Pazara ka Evropi, evroitegracijama i savremenim načinima života, kao jedinim dugoročnim izlazom iz krize.

Kelleheru je tokom sastanka  upućen poziv da ponovo poseti ovaj kraj, uz želju da saradnja  Novog Pazara i Amabsade SAD bude nastavljena.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops