A- A A+

Usvojena druga izmena Plana javnih nabavki i predlog komisije za sredstva socio-humanitarnim organizacijama

Gradsko veće grada Novog Pazara usvojilo je na desetoj redovnoj sednici niz odluka značajnih za funkcionisanje Gradske uprave i organa Grada. Prema rečima člana Gradskog veća, Fevzije Murića, posebno je važno istaći da se neke od donetih odluka tiču ostvarivanja opšteg javnog interesa.

„Usvojen je predlog komisije za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog značaja iz delokruga socio - humanitarne delatnosti. Lokalnim bužetom predviđena su sredstva od 51 milion dinara za ovu delatnost. Svake godine raspisujemo konkurs na koji se javljaju organizacije sa različitim programima. I ovogodišnji predlog komisije sačinjen je po osnovu konkursa u cilju da podržimo projektne aktivnosti humanitarnih organizacija. Neke organizacije su lokalnog tipa, neke čak imaju međuopštinski karakter ali su im dobro rezultati u dosadašnjem radu zajednička karakteristika“, rekao je Murić, ističući da je predlog komisije usvojen na zadovoljstvo građana, odnosno direktnih korisnika usluga koje organizacije uspešno realizuju.

Gradsko veće usvojilo je drugu izmenu Plana javnih nabavki za 2022. godinu, kojom je obuhvaćen predlog za 5 milijardi i 100 miliona dinara.

„Izmena se odnosi na izgradnju, rekonstrukciju i dogradnju svih objekata u okviru Opšte bolnice. Izmenom Plana otvoren je put za raspisivanje javnih nabavki u cilju realizacije projekata vezanih za zdravstvo. Projekti se prvenstveno odnose na izgradnju novih blokova, od hirurgije do psihihijatrijskog odeljenja, na dogradnju postojećeg internističkog bloka, rekonstrukciju i dogradnju Doma zdravlja“, reako je član Gradskog veća Fevzija Murić, ističući da lokalna samouprava ulaže maksimalne napore kako bi Novopazarcima obezbedila moderan i funkcionalan kliničko bolnički centar.  

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops