A- A A+

Novi Pazar prvi grad koji je otvorio budžet za narednu godinu

Novi Pazar je juče postao prvi grad koji je u mašinski čitljivom formatu objavio budžet za 2022. godinu! Uz budžet, Novi Pazar je otvorio brojne podatke, pre svega iz lokalnog geoinformacionog sistema, a možete ih pogledati na Portalu otvorenih podataka.

Iako su podaci na centralnom nivou često prepoznati kao važniji resurs, lokalni otvoreni podaci imaju veliki značaj, pogovoto u razvoju koncepta pametnih gradova i kreiranju boljih usluga za građane. Na primer, uz pomoć GTFS podataka (General Transit Feed Specification), omogućena je Google Transit usluga u 5 gradova Srbije (Užice, Niš, Kragujevac, Subotica i Beograd), koja svakodnevno unapređuje urbanu mobilnost korisnika javnog prevoza u ovim gradovima.

Uz Portal otvorenih podataka, budžet Novog Pazara dostupan je i na plaformi budzeti.data.gov.rs, koja omogućava jednostavan i lako razumljiv prikaz budžeta na mapi uz odgovarajuću vizuelizaciju. Objavljivanje budžeta u formatu otvorenih podataka doprinosi povećanju transparentnosti javnih finansija na lokalnom nivou. „Otvoreni“ budžeti omogućavaju uvid u planiranje utroška javnog novca građanima, privredi i medijima, s ciljem da se jača poverenje između lokalne vlasti i njihovih građana. Nadamo se da će ostale lokalne samouprave slediti primer Novog Pazara i objaviti svoje budžete za 2022. godinu u mašinski čitljivom formatu.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops