A- A A+

Raspisan konkurs za servisiranje troškova kamate privrednim subjektima u 2021. godini

Gradska uprava za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara mapirala je potrebe privrednih subjekata i preko Odeljenja za LER definisala konkretnu meru podrške privrednim subjektima u ovoj godini.

U tom smislu, raspisan je javni poziv na koji mogu da se jave privredna društva i preduzetnici registrovani za obavljanje privredne delatnosti na teritoriji grada Novog Pazara, radi servisiranja troškova ukupne kamate na kredite odobrene u okviru javnih poziva od strane Ministarstva privrede u 2021. godini, za razvoj preduzetništva.

“Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj, Razvojnom agencijom Srbije i komercijalnim bankama ove godine plasira programe razvoja preduzetništva koji pored bespovratnih sredstava sa sobom vuku i veći deo kreditnih sredstava sa određenom kamatnom stopom u visini od 2-6% ukupnog kredita”, rekao je Irfan Dugopoljac, ispred Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj.

Grad će finansirati iznos ukupne kamate po pojedinačnom zahtevu privrednog subjekta, a koji maksimalno može iznositi do 500.000,00 dinara.

“Za te namene Grad Novi Pazar je opredelio 5.000.000 dinara budžetskih sredstava. Cilj Javnog poziva jeste podrška investicijama i podsticaj bržeg privrednog razvoja, jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, povećanja obima proizvodnje, zaposlenosti i ukupnog privrednog rasta i razvoja preduzetništva na teritoriji grada Novog Pazara”, kazao je Dugopoljac.

Pravo da se prijave na poziv, koji će biti otvoren do trenutka utroška sredstava, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine, imaju  privredni subjekti koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • da su registrovani za obavljanje privredne delatnosti na teritoriji grada Novog Pazara;
  • da im je Ministarstvo privrede donelo Rešenje o prihvatanju zahteva za dodelu sredstava po Programima za razvoj preduzetništva u 2021. godini;
  • da imaju zaključen ugovor o kreditiranju sa poslovnom bankom ili Fondom za razvoj, a po osnovu Rešenja Ministarstva privrede;
  • da su izmirili dospele obaveze po osnovu javnih prihoda lokalne poreske uprave.

Obrazac zahteva sa popisom potrebne dokumentacije dostupan je na zvaničnoj internet prezentaciji grada Novog Pazara (http://www.novipazar.rs/oglasi-i-konkursi) kao i na šalteru broj 2, Uslužnog centra Gradske uprave.

 

Prijava na javni poziv podnosi se na pisarnici Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara, lično i poštom sa napomenom „Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava za privredne subjekte kroz servisiranje troškova kamate na sredstva odobrena po programima Ministarstva privrede za razvoj preduzetništva u 2021. godini”.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops