A- A A+

U Novom Pazaru održan sastanak nacionalnih i lokalnih partnera programa "Podrška podsticajnom roditeljstvu kroz igru"

Sastanku kojim je obeležen i ovogodišnji Mesec prijateljstva, prisustovali su Milka Milovanović Minić, državna sekretarka u Ministarstvu za brigu o porodici, Jelena Mijatović, potpredsednica Odbora za prava deteta Narodne skupštine, Josi Burkhard, zamenica direktora UNICEF-a u Srbiji, predstavnici Grada Novog Pazara - predsednica Skupštine Anela Halilović Šemsović, zamenik gradonačelnika Igor Novović i član Gradskog veća Mirsad Jusufović, kao i brojni stručnjaci iz sistema zdravstvene i socijalne zaštite i predškolskog obrazovanja koje u Novom Pazaru sprovode program "Podsticajno roditeljstvo kroz igru".

Na sastanku su nacionalni i lokalni partneri razmenili prva iskustva međusektorskog sprovođenja programa i razgovarali o najboljim strategijama usaglašenog delovanja na nacionalnom i lokalnom nivou.

“Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju” kao strateško ministarstvo u Vladi Republike Srbije snažno podržava roditelje i daje podsticaj roditeljstvu za razvoj dece i dobrobit porodice”, kazala je državna sekretarka u pomenutom ministarstvu Milka Milovanović Minić. Ona je dodala da ovo ministarstvo podržava projekat i na taj način što je inicijator Nacionalnog Upravnog odbora koji čine prestavnici relevantnih ministarstava a koji će nadalje nastojati da vrlo pažljivo prati implementaciju aktivnosti na lokalu.

Grad Novi Pazar je pored  UNICEF-a i Vlada Republike Srbije dao veliku podršku ovom projektu. “Roditeljstvo je ipak jedno od suštinskih pitanja i suštinskog značaja za bilo koje društvo. U principu, ako se trudimo da stvorimo bolje uslove za budućnost naše dece onda treba i da radimo na tom polju da naša deca izrastu u što bolje ljude, a ako hoćemo to da radimo onda to moramo kroz ovakvu vrstu projekata i da lečimo svoju dušu među decom”, kazala je Anela Halilović Šemsović, predsednica Skupštine Grada Novog Pazara.

Esma Plojović je medicinska sestra vaspitač u PU”Mladost” u Novom Pazaru i ona je jedan od trenera ovog programa. Bila je u prilici da program širi na praktičare iz ustanove u kojoj radi gde je jedan broj praktičara već prošao obuku a u narednom periodu plan je da se program proširi na sve praktičare u vrtiću, kao i na roditelje.

Zajednički zaključak prisutnih je da je neophodno povećati ulaganja u kontinuiranu edukaciju svih koji se bave decom, bilo da se radi o patronažnoj službi, predškolskoj ustanovi ili zaposlenima u institucijama socijalne zaštite. Takođe je neophodno i uspostaviti sistem koordinacije svih službi i stalnog monitoringa njihovog rada.

Foto galerija

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops