A- A A+

Lokalna Skupština usvojila niz važnih odluka

Na drugoj redovnoj sednici Skupštine grada usvojeno je niz značajnih odluka, a pred odbornicima se našao i završni račun budžeta grada za 2019.godinu. Direktori  javnih preduzeća prezentovali su izveštaje o radu u lokalnom parlamentu, a glasovima većine odbornika za novu članicu Gradskog veća imenovana je Pemba Džanković.
 
Odbornici Skupštine grada Novog Pazara usvojili su Odluku o izmenama i dopunama plana generalne regulacije za naselja Novopazarska banja, Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, deo oko Gazilara, kao i delove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, Ćeremidžinica i Šutenovac.
 
Usvojen je i operativni plan odbrane od poplava na vodama drugog reda, kao i sporazum o saradnji u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i poslova razvoja civilne zaštite gradova i opština u slivu Zapadne Morave.
Na zasedanju lokalnog parlamenta usvojen je i predlog odluke o naknadama za korišćenje javnih puteva i javnih površina na teritoriji grada Novog Pazara.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade i olakšice za korišćenje javnih površina (ulice, trgovi, nekategorisani putevi, gradsko zelenilo, pešačke zone, biciklističke staze, folderi reka i ostalo u skladu sa zakonom), na teritoriji grada Novog Pazara, koje pripadaju upravljaču javnih površina – JP za uređivanje građevinskog zemljišta ,,Novi Pazar“ .
 
Odlukom o uslovima ozakonjenja objekata, izgrađenih na površinama javne namene data je mogućnost da komisija da saglasnost za one objekte koji ne izlaze iz svoje parcele ili na saobraćajnicu, kao i za one koji se vide na satelitskom snimku 2015. godine.
 
Usvojen je i predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Novog Pazara za 2021. godinu, kao i odluka o određivanju nadležnog organa za spovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Pazara.
 
Odbornici su na poslednjem zasedanju usvojili i nekoliko oslikao o  formiranje  saveta, kao i o imenovanju predsednika i članova tih saveta.u Usvojene su odluke o  formiranju Saveta za zapošljavanje,  Saveta za nadzor i kontrolu ostvarivanje prava i slobode Bošnjaka, Saveta za međunacionalne odnose, Saveta za razvoj grada, Saveta za zaštitu lokalne samouprave, Saveta za mlade, kao i Korisničkog saveta javnih službi. Ova radna tela čine predstavnici svih političkih opcija zastupljenih u lokalnom parlamentu.
 
Odbornici Skupštine grada su drugog dana zasedanja usvojili  i završni račun grada za 2019. godinu, čiji su ukupni prihodi i rashodi i oko 2,9 milijardi dinara.
Na sednici je doneta i odluka da će postupkom javne nabavke biti izabran eksterni revizor završnog računa za 2020. godinu, za šta je saglasnost dala i Državna revizorska institucija.
Umesto Enesa Buhića, koji je ostavku na mesto člana Gradskog veća podneo zbog obavljanja druge funkcije u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrkture, imenovana je diplomirana pravnica Pemba Džanković.
 
Izveštaje o radu gradskom parlamentu prezentovali su direktori lokalnih javnih preduzeća.
Za direktora Centra za socijalni rad većinom glasova imenovan je Adnan Dizdarević, koji je i ranije obavljao tu funkciju.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops