A- A A+

Održan dvodnevni seminar „Podsticajna učionica - vodič za primenu efikasnih strategija učenja u nastavi

„Podsticajna učionica - vodič za primenu efikasnih strategija učenja u nastavi“ naziv je dvodnevnog seminara održanog u Kulturnom centru Novi Pazar, a u okviru projekta “Re!ntegracija – podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” koji je finansiran je sredstvima nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ.Ukupno 43 polaznika iz Novog Pazara, Sjenice i Tutina koji su angažovani kao radioničari na psihosocijalnim radionicama imalo je priliku da proširi svoja znanja o primeni efikasnijih strategija učenja u nastavi kroz akreditovan program u katalogu ZUOV-a, za potrebe  stručnog usavršavanja nastavnika. Program je deo kataloga Ministarstva prosvete i odnosi se na stalno usavršavanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u cilju unapređenja obrazovanja i vaspitanja kroz pružanje podrške u izvođenju obuka od javnog interesa. Struktura seminara je adaptirana u skladu sa potrebama nastavnika i učenika u otežanim uslovima pandemije (skraćeno trajanje časova, onlajn nastava, nedostatak kontinuiteta u radu itd.), kako bi se olakšalo izvođenje nastave i aktivirali kapaciteti dece. Program seminara je bio baziran na osnovu saznanja naučnih istraživanja i iskustava dobre prakse iz domena neuropsihologije u školi.Neke od tema koje su obrađene su „Kako aktivirati i usmeravati mentalne aktivnosti učenika u procesu nastave“, „Teškoće i prepreke u procesu učenja u uslovima prilagođene nastave“, „Intervencije u razredu i motivisanje učenika“.

Nastavnici koji su pohađali seminar su dobili materijale sa primerima pedagoških situacija, prikazanim tehnikama, listama za proveru i podsetnicima koje će moći da koriste u svakodnevnom radu.Uz dodatnu edukaciju rad sa mališanima u Dobrosusedskim klubovima Novi Pazar, Sjenica i Tutin biće daleko kvalitetniji te program prilagođen novim saznanjima i stečenim iskustvima. Projekat ukupne vrednosti 1.226.000 evra finansiran je sredstvima nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ i do kraja 2021. godine.

Nosilac projekta je ASB Serbia (Arbeiter-Samariter-Bund), implementator Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC), a partneri na projektu su grad Novi Pazar, opština Sjenica, opština Tutin, u partnerstvu sa Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka - SEDA i Muslimanskim humanitarnim društvom „Merhamet – Sandžak“.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika