A- A A+

Učenici učestvuju u planiranju lokalnog budžeta

Projekat za odgovornu vlast Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID)  i grad Novi Pazar omogućili su učenicima novopazarskih srednjih škola da, po prvi put, učestvuju u javnoj raspravi o budžetu grada za narednu godinu. Učenici će imati mogućnost da sami definišu projekte koje smatraju važnim za unapređenje uslova rada i boravka u svojim školama, da glasaju o predlozima i da, na taj način, izaberu one koje smatraju najneophodnijim za realizaciju. 
 
“Uključivanjem učenika srednjih škola u konsultacije o budžetu unapređuje se aktivizam mladih u lokalnoj zajednici i jača poverenje u demokratske procese neposrednog odlučivanja. Učenici će brzo moći da vide rezultate svog glasanja, čim njihove škole dobiju ono što su đaci tražili i odredili kao najvažnije. Na taj način, mladi se uče i načinima na koje je potrebno i na koje mogu da utiču na lokalnu vlast i čine je bližom građanima, njihovim interesima i potrebama” istakla je Džeklin Vilijams Bridžers, direktorka USAID-ovog Projekta za odgovornu vlast.  
 
“Uključivanje građana u proces donošenja odluka jedan je od naših najvažnijih prioriteta.  Na taj način iz prve ruke dobijamo informacije o tome šta su njihovi prioriteti i potrebe i kako da učinimo njihov život kvalitetnijim i boljim, a naš rad transparentnijim. Posebno nam je važno da mladi iznose svoje stavove i predloge jer se promene tiču njihove budućnosti”, istakao je gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac.
 
Ova inicijativa započeta je prošle godine, kada su USAID-ov Projekat za odgovornu vlast i Grad Sombor inicirali uključivanje mladih u konsultacije o budžetu, kroz učeničke parlamente. Naime, u pet srednjih škola, predstavnici učeničkih parlamenata su formulisali aktivnosti koje su imale za cilj da unaprede nastavu i boravak učenika u školi. Na osnovu predloga, sastavljeni su glasački listići i organizovano je glasanje. Na izborima za školske projekte učestvovalo je više od 80% učenika svih razreda, a grad Sombor je u budžetu za 2020. godinu opredelio sredstva za realizaciju izabranih projekata, među kojima su renoviranje školskih toaleta, kupovina klima uređaja, nabavka opreme za praktičnu nastavu i opreme za slobodne aktivnosti učenika. 
 
Osim novopazarskih i, srednjoškolci iz još 21 srednje škole iz Kragujevca, Sremske Mitrovice, Sombora i Dimitrovgrada, biće neposredno uključeni u predlaganje i izbor projekata koji će biti finansirani iz lokalnog budžeta tokom naredne godine.  

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika