A- A A+

Dodatnih 15 miliona dinara za usluge iz oblasti socijalne zaštite

Grad Novi Pazar opredelio je dodatnih 15 miliona dinara za oblast socijalne zaštite. Sredstva, koja je obezbedilo Ministstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dodeljena su licenciranim pružaocima usluga, na osnovu raspisane javne nabavke a ugovore sa predstavnicima Centra za socijalni rad, Društvom za pomoć MNRO i Udruženjem psihologa potpisao je gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac.
“Iz godine u godinu izdvaajmo sve više sredstava upravo za socijalne usluge. Danas smo potpisali tri značajna ugovora sa udruženjima u čijem je fokusu socio – humanitarna delatnost i briga o licima sa smetnjama u razvoju. Preko ovog projekta obezbeđen je posao za 69 lica a različitimuslugama biće obuhvaćeno ukupno 230 lica. Grad je početkom godine opredelio 39 miliona dinara za oblast socijalne zaštite, što je, sa današnjim potpisivanjem ugovora dostiglo značajnu cifru od 54 milona i po izdvajanjima za ovu oblast pozicioniralo Novi Pazar na sam vrh liste gradova i opština”, kazao je ovim povodom gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac.
Pomoćnik gradonačelnika Ensar Škrijelj ističe da će današnjim potpisivanjem ugovora Centar za socijalni rad sredstvima od 5 700 000 dinara realizovati dve usaluge socijalne zaštite – pomoć u kući I savetodano terapeutske i edukativne usluge.
“Grad osam godina finasira uslugu pomoć u kući ali poptisani ugovor znači da će usluge geronto domaćica moći da dobije i jedan broj lica sa liste čekanja. Posao je obezbeđen za deset novih geronto domaćica i tri psihologa. Psiholozi će se, kao i njihove ranije angažovane kolege, uključiti i u rad Call centra za psihološku podršku građanima i biće dodatno na usluzi građanima”, rekao je Škrijelj.  
Društvo za pomoć MNRO će,  u okviru ovog namenskog transfera od 4 miliona dinara realizovati uslugu predah porodice i uslugu dnevni boravak.
“Ovim uslugama obuhvaćeno je 65 korisnika, a na njihovoj ralizaciji angažovana su 32 radnika. Grad za potrebe naših korisnika uvek  ima puno razumevanja i zahvalni smo na tome. Bezbednost naših korisnika nam je na prvom mestu pa tokom vanrednog stanja Društvo nije radilo, usled nemogućnosti da određene mere primenjujemo. Određene usluge pružali smo online a nadamo se da ćemo se uskoro, svi zajedno, vratiti uobičajenom funkcionisanju”, istakla je sekretar Društva Lejla Delić.
Udruženje psihologa Novi Pazar je licencirani pružalac dve vrste usluga socijalne zaštite, koje u kontinuitetu realizuje od 2016.
“Pet godina koriasnicima pružamo usluge lični pratilac deteta i personalna asistencija. Ovim uslugama će, u 2020. godini biti obuhvaćeno 48 korisnika, za šta je predviđen iznos od 5 100 000 dinara. Prvenstveno za naše korisnike, ali i za sve nas koji smo u Udruženju angažovani, potpisani ugovor znači obezbeđivanje značajnih sredstava i veliku pomoć. To konkretno znači angažovanje 19 saradnika – ličnih pratilaca i personalnih asistenata sa jedne, i kontinuitet u preko potrebnoj podršci za naše korisnike, sa druge strane”, rekla je ispred Udruženja Marija Tiosavljević.
Udruženje psihologa je, osim dodatne finansijkske podrške od Grada daas dobilo i jednu značajnu donaciju u vidu neuro feed back uređaja. Preko uređaja biće, potpuno besplatno kod 140 dece, realizovana  terapijska metoda praćenja električne aktivnosti mozga (EEG-a).

 

Foto galerija

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika