A- A A+

Od utorka 12. maja Gradska uprava će raditi punim kapacitetom

Gradska uprava za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara će od utorka, 12. maja 2020. godine raditi punim kapacitetom, poštujući preporuke Vlade Republike Srbije o preduzimanju mera zaštite zaposlenih i građana.

“Imajući u vidu da je ponedeljak, zbog obeležavanja Dana bošnjačke nacionalne zasatave neradni dan, od utorka će sve službe, uz mere higijensko tehničke zaštite, raditi po uobičajeno. Pozivam građane na razumevanje jer će u početku sigurno biti formoranja redova. Smatram da ćemo uz podršku građana i sada, nakon ukidanja vanrednog stanja, kvalitetno i blagovremeno odgovoriti zahtevima”, kazao je načelnik Gradske uprave Džemil Divanefendić, podsećajući da će i Uslužni centar biti otvoren za građane.

“I ne samo Uslužni centar. Radiće, kroz kontakt sa stankama i Odeljenje za društvene delatnosti, lokalna poreska administracija, odnosno Gradska uprava za naplatu javnih prihoda. Uz upotrebu maski i rukavica, građani će moći da ostvare svoja prava u zakonom predviđenom roku”, kazao je Divanefendić.

Za pedeset dana vanrednog stanja u Srbiji, Gradska uprava je, poštujući neophodni minimum rada, uspela da odgovori zahtevima građana. O svim promenama vazano za način rada Uprave javnost je blagvremeno obaveštavna. O obustavljanju rada sa strankama odluku je donela Vlada Republike Srbije.

“Sve naredbe republičkog i lokalnog novoa donete za vreme vanrednog stanja su sprovedene. Redukovan način rada tokom tih pedeset dana naišao je na razumevanje građana. Koristili su makimalno usluge elektronske pisarnice i Call centra, objedinjene procedure. Poslovi nisu trpeli. Imali smo preko dve stotine zahteva za izdavanje dozvola za kretanje, ali smo uspeli da obavimo sve pred nas postavljene zadatke”, kazao je načelnik GU Džemil Divanefendić.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops