A- A A+

Rad sa strankama sveden na minimum

Gradska uprava za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara svoj rad, usled uvođenja vanrednog stanja u Republici Srbiji, rad sa strankama se svodi na propisani minimum. Rokovi u pokrenutim postupcima stranaka pred organima Grada Novog Pazara ne zastarevaju, već će nastaviti da teku posle ukidanja vanrednog stanja.
Pravo na usluge koje pruža GU, a za koje je neophodno da podnesete zahtev, možete ostvariti na sledeće načine:

- Zakazivanjem na broj 020/313 644.

- Putem elektronske pisarnice koja je dostupna na zvaničnom internet portalu Grada Novog Pazara www.novipazar.rs (baner elektronsko podnošenje zahteva).

- Slanjem zahteva na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Usluga elektronskog šaltera omogućava brzo i lako podnošenje zahteva eletronskim putem, praćenje statusa zahteva, komunikaciju sa obrađivačima predmeta, u cilju prevazilaženja eventualnih nejasnoća ili dopune zahteva.

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika