A- A A+

Obaveštenje

U skladu sa odlukama donetim na sednici Vlade Republike Srbije, održanoj dana 11. marta tekuće godine, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu uputilo je Gradskoj upravi Grada Novog Pazara, kao i drugim lokalnim samoupravama, instrukciju (broj 06-00-48/2020-26 od 12.03.2020.) kojom se zabranjuju javna okupljanja na celoj teritoriji Republike Srbije, na javnim mestima u zatvorenim prostorima kada se okuplja više od 100 ljudi.

U cilju sprovođenja ove naredbe, obaveštavamo građane da u narednom periodu neće biti mguća organizacija venčanja van zgrade Gradske uprave (na otvorenom, u hotelima, restoranima itd.), već će se ceremonija sklapanja braka održavati isključivo u prostorijama zgrade GU (Stevana Nemanje br 2). Venčanju, sem budućih supružnika, u skladu sa merama predostrožnosti, mogu prisustvovati još jedino svedoci.

Molimo građane da, imajući u vidu aktuelne okolnosti poštuju naloženu meru, i zahvaljujemo se na razumevanju.

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika