A- A A+

Скупштина исцрпно о важним питањима

Седница локалног парламента почела је одавањем почасти председнику Општине Тутин Шемсудину Кучевићу који је почетком октобра трагично изгубио живот. Одборници су у дневни ред уврстили допунски  пределог да једна улица у Новом Пазару носи име рахметли Шемсудина Кучевића.

Одборници Скупштине Новог Пазара расправљали су  у оквиру шестог  редовног заседања  о другом ребалансу буџета за ову годину којим је предвиђен суфицит од 88 милиона динара. На дневном реду нашла се одлука о утврђивању просечних цена квадрата непокретности на основу којих ће се обрачунати порез на имовину за 2018. годину, као и Статут града.

Нови Статут обухвата све досадашње измене и допуне важећег документа уз језичко, терминолошко и законско усаглашавање предложеног текста са језичким стандардима, као и позитивним правом Републике Србије. Текст новог Статута усклађен је са свим релевантним позитивним законским прописима, а посебно, које се односе на законе о локаланој самоуправи, јавној својини, јавним предузећима, одбрани, порезу на имовину, планирању и изградњи, а и заштитнику грађана. Статутом се уређују права и дужности града, начин, услови и облици њиховог остваривања, облици и инструменти у остваривању људских и мањинских права у Граду, број одборника Скупштине града организација и рад органа и служби, начин учешћа грађана у управљању и одлучивању о пословима из надлежности Града, оснивање и рад месне заједнице и других обилка месне самоуправе, као и друга питања значајна за град. Нови статут ће као и претходни бити доступан у двојезичној форми, на босанском и српском језику, који су у службеној употреби у граду Новом Пазару.

Одборници локалног парламента су на данашњем заседању усвојили и предлог Стратегије комуникације.

Стратегија комуникације града Новог Пазара је целовит документ, који дефинише процедуре комуницирања локалне самоуправе у више праваца, комуникацију са јавношћу и интерну комуникацију. Рок за имплементацију докумената је 5 година. Циљ је унапређење транспаранетности којој локална самоуправа придаје изузетну важност, и  укључивање грађана у процес доношења одлука.

Овај документ сачинили су запослени у Одељењу за информисање Градске управе за изворне и поверене послове уз стручну помоћ Сталне конференције градова и општина и мисије ОСЦЕ, канцеларије у Србији. Пре него што је доцумент усвојен на Градском већу, у форми нацрта презентован је на званичној страници града Новог Пазара,а за представнике  медија и цивилног сектора најпре  организована је јавна дебата. Документ је заокружен након што су сугестије јавности уврштене, поштујући законске оквире и надлежности локалне самоуправе.

Усвојен је и предлог олдлуке о утврђивању цене квадратног метра непокретности за утврђивање  пореза на имовину на територији града а за наредну календарску годину.

0
0
0
s2sdefault

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA