A- A A+

Стратегија одрживог развоја града – смерница развоја и сарадње

Град Нови Пазар ће  уз координацију од стране Савета за развој града, дефинисати  Стратегију одрживог развоја за десетогодишњи период. Седници савета присуствовао је  градоначелник Новог Пазар Нихат Бишевац који је истакао да је реч о изузетно важном документу.

„Документ је битан за развој свих области у нашем граду. У наредних шест месеци ће стратегија бити донета, уз укључивање свих стручних лица, представнике различитих сектора, организација и појединаца који својим искуством и знањем могу да допринесу изради ваљаног, функционалног документа, чија је примена у пракси суштинаки битна“, казао је градоначелник Бишевац. Он је истакао да ће врло брзо свима који у вези са израдом стратегије имају конкретне идеје, бити омогућено да своје предлоге достављају електронским путем.

Председник Савета за развој града Мунир Потурак  појаснио је да  осим што овдашњим друштвеним факторима олакшава деловање, Стратегија је важна и са неколико других аспеката.

„Битно је,   јер овакав документ олакшава регионалну сарадњу на свим нивоима, а ништа мање значаја нема по наше представнике у дијаспори“, истакао је Потурак.

Стратегија одрживог развоја је својеврсна смерница развоја заједнице кроз различите сегменте, од буџетског до еколошког и то за период од десет година. Временски  интервал  једна је врста гаранције континуитета у погледу доприноса развоју града  без обзира на политичке или неке друге промене. На принципима  Стратегије одрживог развоја града  Новог Пазара из 2007. гтодине, која је донета за петогодишњи период, настао је велики број других стратешких докумената на локалном нивоу. 

0
0
0
s2sdefault

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA