A- A A+

Održana 13. sednica Veća

Na trinaestoj sednici Gradskog veća grada Novog Pazara, održanoj u četvrtak , 18.10.2012. godine, usvojen je predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije za Staru čaršiju. Plan detaljne regulacije previđa razgrađivanje prostora Stare čaršije sa Gradskim parkom , koji predstavlja sektor kulturnog dobra od izuzetnog značaja. Za pripremu plana nadležno je Odeljenje za urbanizam i izgradnju , po pribavljanju mišljenju Komisije za planove grada Novog Pazara.

Jednoglasno je usvojen i predlog Rešenja o obrazovanju Saveta za upravljanje migracijama. Nadležnost Saveta je obavljanje poslova praćenja i izveštavanje Komesarijata o migracionim kretanjima na teritoriji grada. Savet predlaže program mera i planova aktivnosti koje treba preduzeti radi efikasnosti upravljanja migracijama na teritoriji Novog Pazara, i vrši druge poslove predviđene zakonom.

Izvor: Odjeljenje za informisanje

0
0
0
s2sdefault

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA