A- A A+

Održana deseta sjednica Gradske skupštine

Na desetoj sednici Skupštine grada Novog Pazara, usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Statut Centra za socijalni rad, Izveštaj o radu Predškolske ustanove "Mladost" za 2010/2011, kao i Godišnji plan o rada te ustanove za predstojeću 2012. godinu. Glasovima odborničke većine usvojena je i Odluka o izradi lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji grada Novog Pazara. U odnosu na do sada važeći, novousvojeni Statut Centra za socijalni rad razlikuje se u odnosu na raniji u dijelu o djelatnosti Centra. Novousvojenim aktom preciziran je broj i sastav članova Upravnog odbora, kao izmene u odnosu na Savet korisnika..

Prema Planu PU "Mladost", usvojenom na ovoj sjednici gradske Skupštine, ciljevi i zadaci te ustanove za kalendarsku 2012. godinu su: da u skladu sa raspoloživim kapacitetima obezbjedi optimalne uslove za normalan fizički, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj djece stare između jedne i šest godina, kao i da omogući funkcionisanje jedinstvenog sistema vaspitno-obrazovnog rada. jedan od ciljeva godišnjeg plana je organizovanje alternativnih oblika rada sa djecom u vrtićima.

Plan upravljanja otpadom, za čiju je izradu Skupština dala saglasnost na današnjoj sjednici trebalo bi da definiše vrste, količine i porijeklo otpada koji se odlaže na deponiji Golo brdo, kao i količine i vrste otpada upotrebljivog u postupku prerade. Planom je predviđeno usaglašavanje jasnih i realnih ciljeva u pogledu ponovne upotrebe i reciklaže otpadnih materija, te definisanje programa sakupljanja otpada iz domaćinstava, kao i sanacije i zatvaranja divljih deponija. Nadzor nad planiranim aktivnostima, procjena troškova i transparentnost izvora finansiranja, kao i rokovi za izvršenje predviđenih mjera, dio su lokalnog Plana upravljanja otpadom na teritoriji grada Novog Pazara.

Na sjednici Skupštine grada Novog Pazara usvojena je i Odluka o imenovanju direktora Istorijskog arhiva "Ras". glasovima odborničke većine, na tu funkciju ponovo je izabran dosadašnji direktor arhiva, Zoran Popović.

Izvor: Odjeljenje za informisanje

0
0
0
s2sdefault

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA