A- A A+

GRADSKO VIJEĆE USVOJILO PRIJEDLOG BUDŽETA

Na redovnoj sedamnaestoj sjednici Gradskog vijeća grada Novog Pazara usvojen je prijedlog budžeta grada za 2011. godinu. Predviđeni su prihodi i primanja u iznosu od 1.858.457.000 dinara. Ovaj projektovani iznos je veći u odnosu na 2010. godinu za oko šeststotinamiliona dinara, prije svega zbog vraćanja transfera sa nivoa republičkog budžeta koji je ranije umanjen za blizu sto miliona dinara, legalizacije objekata od koje se očekuje oko sto miliona dinara, kao i od prodaje nepokretnosti. Prihodi od zaduženja kod banaka iznosiće oko 250 miliona dinara i tim sredstvima će se finansirati infrastrukturni objekti, izgradnja odnosno rekonstrukcija stadiona u Novom Pazaru.

Ekonomisti ocjenjuju da je projektovani budžet i investicioni i socijalni. Pored sportskih objekata, predviđena je izgradnja novih škola i obdaništa. Istovremeno, Vijeće je povećalo sredstva za socijalna davanja i rješavanje socijalnih pitanja.

Rashodi za zaposlene su procentualno neuporedivo niži u odnosu na predhodne budžetske godne. Oko 30 % ukupnih sredstava će biti izdvojeno za plate. Do sada je taj procenat bio neuporedivo veći i dostizao je iznos do 50 procenata. Tokom 2011. godine očekuje se racionalizacija broja radnika u gradskoj upravi i javnim preduzećima i službama koja se finansiraju iz budžeta.

Izvor: Odeljenje za informisanje

0
0
0
s2sdefault

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA