A- A A+

DVE HILJADE KORISNIKA PROJEKTA O MIGRACIJAMA

Danas je u Novom Pazaru, u prisustvu ambasadora Švajcarske u Republici Srbiji, Nj.E. Ervina Hofera, i gradonačelnika Novog Pazara, Meha Mahmutovića, Program evropskog partnerstva sa opštinama - PROGRES predstavio javnosti rezultate "Projekta o migracijama", koji se sprovodio prethodne dve godine sa ciljem da poboljša položaj migranata u Novom Pazaru, Priboju, Prijepolju, Raški, Sjenici i Tutinu. Po mnogo čemu Projekat o migracijama je pionirski: on zapravo podrazumeva sprovođenje relevantnih nacionalnih planova na lokalnom nivou, Nacionalna služba za zapošljavanje po prvi put prilikom sprovođenja mera zapošljavanja prepoznaje migrante kao posebnu kategoriju, uvedene su nove usluge socijalne zaštite, ovaj kraj među prvima u Srbiji uvodi funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih itd. Uspeh projekta se ogleda i u činjenici da su određena ministarstva i lokalne samouprave prepoznale značaj pojedinih aktivnosti projekta, te su izdvojile finansijska sredstva koja će omogućiti nastavak pružanja određenih usluga, neki su od zaključaka današnjeg predstavljanja rezultata projekta.

Govoreći u ime Vlade Švajcarske, koja je sa Vladom Lihtenštajna podržala sprovođenje Projekta o migracijama, sa iznosom od preko million evra, ambasador Hofer je rekao: "Više od 2000 građana je dobilo direktnu podršku projekta dok je indirektan broj korisnika daleko veći. Ono što međutim pravi razliku je pristup. Projekat je radio direktno sa nadležnim institucijama i podržao njihove napore da reše probleme sa kojima se sreću migranti. Ovakav pristup će pomoći da pojedina rešenja budu održiva i u budućnosti. Sa druge strane, iako je projekat prvenstveno imao za cilj da ublaži negativne posledice migracija, podrškom su pored povratnika po osnovu readmisije, raseljenih lica i izbeglica, bile obuhvaćene i ostale ranjive društvene grupe, a posebno romska populacija."

Projekat o migracijama je usredsredio svoje aktivnosti na četiri oblasti: poboljšanje pristupa javnim uslugama, integraciju migranata u obrazovni sistem, poboljšanje mogućnosti za zapošljavanje migranata i unapređenje upravljanja migracijama.

Kada je u pitanju pristup javnim uslugama, vredi istaći rad Građanske savetodavne službe u Novom Pazaru i Prijepolju, koja je omogućila da 700 građana ostvari neko od svojih prava: dobiju ličnu kartu, nostrifikuju diplomu, ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu i slično. U ovoj oblasti, finansijski je podržana realizacija 5 projekata centara za socijalni rad i jedan projekat nevladine organizacije "Sandžački ćilim", a koji su omogućili uvođenje usluga kućne nege, socijalizacije Roma i kluba za adolescente . Ukupan broj korisnika ovih usluga premašuje 700, od čega je 400 osoba pogođeno migracijama.

Rad u oblasti obrazovanja je uključivao između ostalog organizovanje dopunskih časova jezika za oko 235 dece, dodelu materijalne pomoći za više of 300 đaka, podršku za zapošljavanje 3 romska koordinatora za obrazovanje i uvođenje funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih. Dobar indikator uspeha aktivnosti leži u podatku da je zahvaljujući radu romskog koordinatora u Novom Pazaru, ove godine upisano u prvi razred preko 100 đaka romske nacionalnosti, a prethodnih godina taj broj nije prelazio 10 učenika.

Možda su se najvažnije aktivnosti Projekta o migracijama ticale rada na poboljšanju mogućnosti za zapošljavanje migranata. U saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, 70 osoba je do sada dobilo podršku u vidu obuke ili davanja subvencije za zapošljavanje i direktan rezultat ove aktivnosti je zapošljavanje 38 lica.

Projekat se bavio i upravljanjem migracijama. Tu treba istaći studentska istraživanja koja su sprovedena u saradnji sa Univerzitetom u Novom Pazaru i Grupom 484. Nalazi istraživanja ukazuju na težak položaj mladih povratnika ali i identifikuju potrebu da se akademska zajednica u Srbiji mnogo ozbiljnije pozabavi ovom problematikom, posebno imajući u vidu "odliv mozgova" i trend selidbe mladih ka velikim gradskim centrima.

Projekat o migracijama počeo u januaru 2009. godine i njegov prvi deo sproveden je okviru Programa razvoja opština u jugozapadnoj Srbiji - PRO programa. Odgovornost za realizaciju drugog dela projekta i njegov završetak preuzeo je Program evropskog partnerstva sa opštinama - PROGRES.

Izvor: Odeljenje za informisanje

0
0
0
s2sdefault

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA