A- A A+

СРУШЕНА АРАП ЏАМИЈА - СИМБОЛ ПАЗАРСКЕ ЧАРШИЈЕ

Нови Пазар је данас остао без једног од својих најстаријих симбола – Арап џамије. Овим поводом, Комисија за културно историјске споменике Града издаје саопштење у коме се између осталог каже:

"Предвиђајући шта би се могло десити, Град је одмах по отпочињању радова на Арап џамији затражио од Републичког завода за заштиту споменика услове о мјерама техничке заштите који су још 26. јуна 2018. године, прослијеђени Исламској заједници у Србији.

Иако је Рјешењем Републичког завода за заштиту споменика инвеститор тј. Исламска заједница у Србији била обавезна да одмах покрене поступак за издавање акта којим се утврђује право на извођење радова, до данашњег дана то није урађено, нити је достављен икакав документ, или обавијест о извођењу било каквих радова.

Такођер, радови на Арап џамији нису заустављени, како је то својим ријешењем наложио Завод за заштиту споменика а тијеком протеклих мјесеци џамија је свакодневно урушавана, без икаквих мјера техничке заштите објекта.

Дана 18. септембра 2018. године у потпуности је осим мунаре, срушена Арап џамија, те је на тај начин заувијек уништен аутентични објекат од непроцјењиве вриједности за Град Нови Пазар и један од симбола идентитета његових грађана.

Ни у једном моменту није била спорна чињеница да је постојала потреба извођења рестаураторских радова на Арап џамији како би она постала конструктивно стабилна, отпорна на урушавање и комфорнија за кориштење тј. обављање намаза…

Међутим, потпуно је неприхватљиво да се радови на овако вриједном објекту обављају неадекватно и рушилачки. Умјесто да се поступак обнове уради на стручан начин, узимајући у обзир аутентичност из архивске грађе и спроводећи адекватне мјере рестаураторских захвата, џамија је бахато, уз помоћ тешке механизације срушена - без икаквог осјећаја за традицију и њену симболику.

Арап џамија је објекат од изузетног културног значаја. Према закону - културно добро и добро које ужива претходну заштиту не смије се оштетити, уништити, нити се без сагласности, у складу с одредбама закона, може мијењати његов изглед, својство или намјена.

Републички завод за заштиту споменика културе је још 31. маја 2018. године донио Рјешење којим се забрањује инвеститору Исламској заједници у Србији – Муфтијство санџачко из Новог Пазара извођење радова на кровној конструкцији и кровном покривачу на Арап џамији у Старој чаршији у Новом Пазару, због тога што се радови изводе без утврђених услова за предузимање мјера техничке заштите за извођење наведених радова.

Истим Рјешењем је инвеститор обавезан да одмах покрене поступак обједињене процедуре за издавање акта којим се утврђује право на извођење радова, у ком поступку ће се утврдити услови за предузимање мјера техничке заштите.

Према условима који су дати – радови на санацији и реконструкцији објекта су се могли предузети уз задржавање постојећих димензија и волумена, положаја на парцели, вањског изгледа, унутрашњег распореда и геометрије крова. Радови су морали имати конзерваторско-рестаураторски карактер, што је подразумијевало максимално очување аутентичних елемената конструкције, фасадне и унутрашње столарије, свих дрвених облога кориштених у ентеријеру и свих других декоративних елемената. На основу тога је прије свега било потребно урадити пројекат реконструкције којим би се максимално очувала аутентичност Арап џамије.

Ови услови, нажалост, важили су за објекат који је некада постојао.

Арап џамија, која је опстајала вијековима, пркосећи свим недаћама и освајачима, и која је била свједок традиције и културног наслијеђа Новог Пазара, нажалост више не постоји.

Срушили су је они који мисле да хисторија овог града почиње и завршава се са њима", наведено је у саопштењу.

0
0
0
s2sdefault

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA