A- A A+

Анкета о структури пољопривредних газдинстава од октобра, почеле пријаве за анкетаре

Од 1. октобра до 30. новембра 2018. године, Републички завод за статистику спровешће Анкету о структури полјопривредних газдинстава.

Анкета се спроводи у трогодишњем периоду, између два пописа пољопривреде, и представља важно структурно истраживање у систему статистике пољопривреде. У периоду спровођења Анкете, анкетари ће посетити 120.000 пољопривредних газдинстава на територији Републике Србије и прикупиће податке о коришћеном пољопривредном земљишту, броју стоке, механизацији, радној снази на газдинствима, производном методу примењеном у пољопривреди и др. Добијене информације користиће креаторима аграрне политике за доношење одлука и краткорочних и дугорочних стратегија развоја пољопривреде, али и пољопривредним произвођачима за боље планирање пољопривредне производње, установљавање пољопривредне гране у коју би требало инвестирати, као и за пријављивање код националних и европских фондова за подршку у пољопривреди.

Сви пунолетни држављани Србије заинтересовани да се у својству анкетара за поручје Новог Пазара, Сјенице Тутина учествују у поступку, могу да се пријаве искључиво посредством линка http://pod2.stat.gov.rs/prijavafss/, где се налазе и деатљи подаци о условима конкурса.

Рок за пријављивање кандидата је од 15. до 21. августа 2018. а сва лица која на основу критерију јавног позива буду бирана за анкетаре, биће ангажована у период од 24. септембра до 7. децембра 2018.

Финансијска средства за спровођење анкете о структури пољопривредних газдинстава обезбеђена су из  претприступних фондова ЕУ, у оквиру Националног програма ИПА 2016 и из националног буџета.

0
0
0
s2sdefault

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA