A- A A+

Већа улагања у заштиту животне средине

На дванестој седници Градског већа разматрани су извештаји о раду четири јавна предузећа. Градско веће усвојило је узвештаје о раду предузећа ЈКП”Градска чистоћа”, Завода за урбанизам, ЈКП “Градска топлана”, а и Јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта. Већници су са директорима разговарали о проблемима у функционисању тих предузећа.Усвојен је и правилник о додели средстава невладиним организацијама, који је у складу са новом Уредбом Владе Републике Србије.

“Са руководством ЈКП “Градска чистоћа” разговарали смо и они су изразили жељу да прошире обухват изношења смећа са градског и на приградско подручје, до сада је то имало само подручје Трнаве, а покушаће да услуге изношења смећа прошире према Лукарима, Избицама, али и према још неким околним насељима. Разговарли смо и повећању броја контејнера на градском подручју, јер је приметно да се они брзо пуне и да је потребно још таквих посуда за смеће. Од средстава за еко таксе, која се користе наменски за заштиту животне средине, а између осталог око 2.300.000 динара биће утрошено за озелењавање јавних површина у Новом Пазару и набавку нових канти за смеће”, рекао је члан Градског већа Мирсад Јусуфовић. Он је истако да ће се у наредном периоду радити на уградњи филтера у постројењима Градске топлане у циљу заштите квалитета животне средине.

Градско веће одобрило је средства за два верска објекта у насељима Јусуф Поток и Вражогрнци.

“На захтев џемата Јусуф поток и Вражогрнци Градско веће одобрило је средства за радове на верским објетима у тим насељима. Наиме, у Јусуф потоку за партерно уређење, а у Вржогрнцима за подизање кубета “, додао је Јусуфовић.

0
0
0
s2sdefault

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA