A- A A+

Квалитет земљишта у Новом Пазару задовољавајући, показује Извештај о анализи земљишта

Мерењем квалитета земљишта утврђено је да у Новом Пазару концентрација опасних и штетних материја не прелази граничне вредности, изузев никла у незнатној мери. У закључку извештаја стоји да ове вредности не прелазе ремедијациону вредност, односно да није потребно да се предузимају мере. Мерење је вршено током децембра прошле године на 7 репрезентативних локација, а радио га је Институт за заштиту на раду, ад Нови Сад, овлашћен за ове послове.

Бука је мерена на 13 места и утврђено је да прелази граничне вредности током дана на 3 локације.

Извештаји се шаљу Министарству заштите животне средине, а налазе се и на градској интернет презентацији.

0
0
0
s2sdefault

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA