A- A A+

Понашање службеника и намештеника Новог Пазара уређено Кодексом

Локални парламент усвојио је Кодекс понашања службеника и намештеника Града Новог Пазара. Овај документ има циљ да обезбеди квалитет и доступност услуга које локална самоуправа пружа грађанима.

Кодекс успоставља принципе који се између осталог односе на законитост и непристрасност, објективност, забрану дискриминације, забрану злоупотребе и прекорачења овлашћења, поштовање других и учтивост као и поштовање рокова за доношење одлука. Одредбе које се односе на поштовање радног времена, стандард одевања, уредност радних просторија и поштовање радног времена осигуравају неопходну професионалност службеника.

"Радна група је посебну пажњу обратила и на савремене видове комуникације, па посебни чланови овог кодекса уређују питања електронске комуникације, приступа информацијама од јавног значаја, заштите подака о личности али и о што ефикаснијем пружању информација о поступку који се води. Сврха доношења овог Кодекса је заправо унапређење услуга које се пружају грађанима кроз утврђивање стандарда понашања службеника, њихово ефикасније и одговорније поступање и континуирану изградњу поверења грађана у локалну власт. Увек постоји простор за напредовање и ми ћемо наставити да унапређујемо свој рад како бисмо одговорили на потребе грађана", рекао је начелник Лековић.

Начелник Градске управе Алмир Лековић био је један од аутора модела кодекса који је припремила Стална конференција градова и општина. Модел је усклађен са Европским кодексом доброг административног понашања.

Кодекс понашања службеника и намештеника Града Новог Пазара налази се на градском сајту у одељку документи.

0
0
0
s2sdefault

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA