A- A A+

Извештај ДРИ нема елемената кривичног дела и злоупотребе

Према извештају Државне ревизорке институције за 2016. годину, град Нови Пазар је једна од најбоље рангираних локалних самоуправа, упркос томе што постоје процедурални пропусти у раду. Овакви пропусти најчешће настају услед сталне измене законских прописа у области финасијског пословања, па је некада за примену тих прописа потребно прилагођавање.

Улога извештаја, према речима начелника Градске управе за изворне и поверене послове Алмира Лековића је искључиво саветодавна и све сугестије у промени начина пословања на нивоу локалних самоуправа имају форму препорука, које су проследјене за сваки град и општину појединачно. Према речима Лековића, извештај ДРИ није негативан. 

„За нас су препоруке веома битне јер нам помажу да усвојимо новине и финансијско рачуноводственој области. У односу на извештаје о раду других локалних самоуправа, изузетно сам задовољан“, рекао је Лековић.

Он је рекао да је  локална Управа за наплату јавних прихода једина  управа која је добила позитивно мишљење на нивоу Републике Србије.

„У току самог поступка ревизије ДРИ даје мере које треба предузети како би се пословање унутар јединица локалне самоуправе свело на оквир доброг финансијског послоовања. Ово истичем из разлога што је читав низ мера предочених Новом Пазару импленентиран управо у току поступка ревизије и већину препорука смо већ применили“, рекао је начелник ГУ за изворне и поверене послове Алмир Лековић, напомињући да ће у том контексту ускоро ДРИ објавити и коначну верзију извештаја.

Пропусти у раду локалне самоуправе углавном се тичу обрачуна плата запослених у неким јавним предузећима и установама из категорије радника са најнижим примањима по старом правилнику, чиме је овог групи запослених омогућено да прими незнатно увећане личне доходке. У ту групу спају радници на пословима котлара, хигијеничарки, возача, портира и др. Ова ставка је измењена у току самог поступка ревизије као и ставка пружања услуга без поступка јавних набавки, до којих је дошло у ванредним околностима, услед пролећних поплава 2016. године.

Са стручног аспекта,извештај Државне ревизорске институције за Нови Паза не само да није коначан него и спада у ред такозваних модификованих извештаја, што је појаснио лиценцирани овлашћени ревизор Џенан Коца.

„Овакав извештај значи да је град у својим финансијским извештајима истинито и објективно приказао пословање, те да  ће, стручно речено уз корекције одређених позиција са аспекта рачуноводства и процедура, коначна реч Државне ревизије бити позитиван извештај. Све јединице локалне самоуправе коригују свој рад на основу препорука ревизије и то је јадан сасвим уобичајен процес“, казао је Коца.

По речима лиценцираног ревизора, овај извештај нема елементе кривичне одговорности и  злоупотребе.

„Нисам читајући извештај наишао на делове преварне радње па је  у том смислу реч ДРИ далеко од тога да је у Новом Пазару неко трпао себи новац  у џеп, или било  шта урадио зарад личне добити. Реч је искључиво о процедуралним пропустима у раду“, закључио је Коца.

Рок за исправке по препорукама Државне ревизорске институције је 90 дана. Нови Пазар је  највећи број смерница датих у радном извештају ДРИ, које су као и за друге градове у Србији уобичајене, применио током поступка ревизије. У том контексту реално је очекивати да коначанм извештај ДРИ према локалној самоуправи буде позитиван.

0
0
0
s2sdefault

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA