A- A A+

Удруживањем до бољих резултата у ванредним ситуацијама

На иницијативу начелника Рашког управног округа Небојше Симовића, председници општина и градоначелници из пет локалних самоуправа које припадају овом округу упознати су са активностима на пројекту „Снагом заједништва и знања у борби против елементарних непогода“ који је подржало Министарство културе и информисања. Нови Пазар је на овом састанку предтављао заменик градоначелника Небојша Равић.

Пројектним активностима биле су, примарно, обухваћене активности делова јавних управа у 12 општина и 5 градова из слива Западне Мораве у области превентивног деловања у борби против елементарних непогода, као и активности цивилног сектора и других субјеката друштва. Улога модератора и иницијатора удруживања локалних самоуправа у циљу јачања капацитета за борбу против елементарних непогода припала  је Краљеву, тачније Одељењу за цивилну заштиту.

Ова иницијатива је пошла од логичне предпоставке да су  границе  локалних самоуправа  озбиљна препрека приликом поступања у појединим ванредним ситуацијама и потребе деловања на ширем фронту. Овде реч границе треба посматрати у контексту немогућности да национална а посебно локална норматива често креира систем који није ефикасан у суоачавању са елементарним непогодама. А њих је, због изразитих климатских промена, све више, са све снажнијим ефектима и све већим штетним последицама и за људе и за материјална добра. Оригинална идеја  удруживања у организације које обухватају локалне самоуправе сливова великих река у Србији, познатих по својим поплавним караткеристикама попут Западне Мораве и Колубаре преточена је у стварност фебруара ове године потписивањем Протокола о сарадњи општина и градова у сливу баш ове две реке.

Потенцијале идеје и предложеног модела  удруживања локалних самоуправа у сливове у самом старту препознала је Канцеларија за јавна улагања Владе Републике Србије, формирана да успостави систем у отклањању последица великих мајских поплава 2014 године у којима је Србија претрпела штету незабележену у последњих 120 година. Ово Владино радно тело је, због потенцијала идеје и предложеног модела удруживања локалних самоуправа у сливове река, добило, за њену имплементацију, подршку УНДП за Србију, огранка Светске банке за Србију, ФАО за Србију и низа других релавантних струковних асоцијација из земље и иностранства. Захваљујући синергији свих тих позитивних утицаја дошло је 17. фебруара 2017 године, у Краљеву,  до потписивања Протокола о удрживање у сливове Западне Мораве и Колубаре. Мало је идеја, са ових простора, које су за тако кратко време опредмећене  а и препознате на ширем регионалном простору Западног Балкана и Европске уније а то, удруживање локалних самоуправа у речне сливове, свакако јесте константовано је , са задовољством, на данашњем састанку у Рашком управном округу. Пројекат који је, у основи пратио развој и имплементацију ове идеје, допринео је квалитетнијој комуникацији са заинтересовним јавностима па самим тим и ефикаснијем установљавању јединствених методологија и процедура поступања локалних самоуправа у ванредним ситуацијама што се најбоље може видети кроз призму чињеница да су предлози и идеје општина и градова окупљених у сливу Западне Мораве, преко Сталне конференције општина и градова, снажно утицале и на нормативну делатност у вези ванредних ситуација како на националном, тако и на ширем, регионалном простору.

Извор: kraljevackenovosti.com

0
0
0
s2sdefault

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA