A- A A+

Неопходни закони које је могуће имплементирати

Министарство државне управе и локалне самоуправе, уз подршку Мисије ОЕБС-а у Републици Србији, започело је  поступак  јавних консултација о радном тексту Нацрта закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина. У оквиру тога, расправа је одржана и у Новом Пазару, уз велико интересовање јавности, представника  локалне самоуправе, Бошњачког националног вијећа, образовних установа, представника цивилног дрштва, медија и политичара.

Измене које нацрт закона третира тичу се, према речима државног секретара у Министарству Ивана Бошњака одредаба које је Уставни суд Републике Србије прогласио неуставним.

„Иде се првенствено на деполитизацију у функционисању самих националних савета, на измене у начину управљања средствима као и заокруживање овлашћења ових тела која као  демократски специфичан сегмент представљају делове друштва односно одређене заједнице.  Очекујемо да јавне консултације у односу на припремљен нацрт дају нова конкретна запажања и мишљења од стране представника националних заједница. Текст не само да треба да буде законски регулисан, већ и наш заједнички продукт, како би смо регулисали и права и обавезе државе али и свих других сегмената кјоих се овај феномен тиче“, казао је Бошњак у Новом Пазару.

Он је рекао и да закон не третира једну мањинску заједницу или политичку групацију у Србији, већ представља покушај државе да усагласи што већи број захтева а да они буду део текста закона и део свакодневног живота у Републици Србији.

„Држава позицију мањинских заједница жели да унапреди и кроз друге системске законе, првенствено оне који се тичу образовања, културе и медија, локалног управљања, демократског учешћа у доношењу одлука и слично“, закључио је Бошњак, истичући да захтеви бошњачког корпуса  јесте могуће каналисати кроз систем.

У раду на Нацрта закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина учествују представници свих мањинских заједница у Србији. Радна група очекује да  коначна верзија текста буде резултат максималног компромиса који је могуће примењивати у пракси.

Фото галерија

0
0
0
s2sdefault

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA