A- A A+

Животна средина и здравље, превенција и промоција као кључни фактори

У огранизацији Града, Канцеларије Светске здравствене организације и Завода за јавно здравље Новог Пазара а у сарадњи са Министарством здравља и другим ресорним министарствима Републике Србије,  презентован је Процес  животне средине и здравља.Циљ скупа је укључивање надлежних органа, институција и заинтересоване јавности на локалном нивоу у процес животне средине и здравља, активностима  које се у нашој земљи спроводе од момента потписивања Пармске декларације. Такође је важно дефинисати улоге локалних органа и институција у даљем процесу, како би се превентивним деловањем спречио долазак становништва са одређеним типовима болести које настају као последица загађене животне средине.

“Овакве се ствари раде на медјународонм нивоу, по уговору коме је Србија приступила 2004. године. На последњој VI министарској конференцији у јуну, наша земља је добила конкретне смернице о томе на који начин  да као држава потписница, наступи у циљу смањења негативних ризика животне средине по здравље људи”, казала је Биљана Филиповић, шеф Одсека за медјународну сарадњу при Министарству за заштиту животне средине.

Министарство здравља Републике Србије поручује да је став локалних самоуправа и спремност да презентује коникретне проблеме кључни када је о овој теми реч.  О мерама на локаном нивоу говорио  је члан Градског већа задужен за област здравства и социјалне заштите, Февзија Мурић.

“Наш циљ је да промовишемо очување здравља,  промоција здравља као вредности и спречавање појаве болести.За овакав процес неопходно је укључивањне свих фактора који утичу на смањење негативних утицаја животне средине на здравствено стање популације.Град Нови Пазар у сарадњи са надлежнима пуно  тога ради на превенцији када је о болестима реч, настојећи да паралелно допринесе подизању нивоа свести грађана  о екологији”, казао је Мурић. Члан Градског већа подсетио је да је град пре извесног времена започео активности које ће врло брзо резултирати усвајањем дестогодишњег Плана јавног здравља,  стратешког документа за период од десет година.

„До сада такав документ нисмо имали. Важан је јер ће у великој мери обухватити и данашњу тему. Данашња радионица заправо је својеврстан индикатор за неке сегменте нашег дугорочног пројекта“, закључио је Февзија Мурић, члан Градског већа града Новог Пазара.

Завод за јавно здравље града Новог Пазара је, у складу са надлежношћу да прати параметре очувања животне средине презентовао тренутно стање.  Током самог скупа могле су се чути и заједничке препоруке чија је инплементација неопходна, једнако колико и одговорност сваког појединца и  целокупне јавности да се укључи у презентацију идеје о повезаности квалитета  животне средине са здрављем човека.  

0
0
0
s2sdefault

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA