A- A A+

Увидом у бирачки списак осигурајте право на гласање

У бирачки списак могу бити уписани сви  држављани Републике Србије који имају бирачко право, а након доношења одлуке о расписивању избора и малолетна лица која бирачко право стичу најкасније на дан избора.

Бирач се уписује у бирачки списак према месту пребивалишта, с тим што се на захтев бирача, у бирачки списак може уписатии његово боравиште у земљи.

Бирач који има боравиште у иностранству уписује се у бирачки списак према последњем пребивалишту пре одласка у иностранство, односно последњем пребивалишту једног од његових родитеља, с тим што се у бирачки списак уписују и подаци о његовом боравишту у инострансктву.

Интерно расељено лице уписује се у бирачки списак према месту у коме је пријављено као интерно расељено лице.

Увид у део бирачког списка може се извршити непосредно сваког радног дана од 7 и 30 – 15 х, као и за време викенда (суботом и недељом од 10 – 14 х) у згради Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара, ул. Стефана Немање бр.2 (други спрат, канцеларија бр.41). Увид у део бирачког списка може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства за државну управу и локалну самоуправу, уношењем података о јединственом матичном броју грађана, најкасније до 17.03.2017.године до 24х, односно до закључења бирачког списка.

Додатне информације могу се добити на број телефона: 020/320-760 локал 141.

Бирача који није уписан у бирачки списак, уписује у бирачки списак до његовог закључења, општинска, односно градска управа, а од његовог закључења па све до 72 часа пре дана избора, надлежно Министарство за послове управе.

Од проглашења изборне листе, право на увид у бирачки списак има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са Законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани.

0
0
0
s2sdefault

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA