A- A A+

Спровођење ЛАП за унапређење пложаја особа са инвалидитетом даће конкретне резултате

Поводом усвајања Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом и формирања радне групе за примену документа у хотелу „Таџ" одржана је конфереција за медије. У Новом Пазару  је зато боравила Иванка Јовановић, извршна директорка Националне организације особа са инвалидитетом. Градоначелник Новог Пазара Нихат Бишевац је, обраћајући се присутнима, подсетио да је дефинисањем ЛАП-а један дугорочан начин деловања на локалном нивоу, када је реч о озбиљном друштвеном проблему, добио званичан оквир.

„Локални акциони план је сјајан, користан документ. Око 70 одсто садржаја овог документа ми смо већ спровели или спроводимо, и то је сегмент у коме предњачимо у односу на остале локалне заједнице. Своје ћемо активности наравно унапредити, а циљ нам је уклањање препрека како би смо особама са инвалидитетом омогућили нормално функционисање. Те препреке нису само физичке већ се тичу интеграције инвалидних лица у заједницу, кроз образовање, запошљавање и све друге облике остварења основних људских права. Усвајање Локалног акционог плана је само један сегмент нашег рада на овом плану“.

Град Нови Пазар је у 2017. предвидео 44 милиона динара за унапређење  квалитета живота особа са инвалидитетом. То је према запажањима Националне организације особа са инвалидитетом, а имајући у виду финансијске потешкоће, изузетан новчани износ.

„Са много аспеката је видљиво да се локална власт труди да особама  са инвалидитетом омогући живот каквог су достојни сви грађани. Документ који је дефинисан је конкретан план активности за четворогодишњи период и јасно одређује надлежности и изворе финансирања, као и области на којима ће се радити како би особе са инвалидитетом оствариле своја права. Имали смо у раду пуну подршку градоначелника, озбиљно  смо радили, дефинисали приоритете и сигурна сам да ће план, односно његова примена дати видљиве резултате“, рекла је Иванка Јовановић, извршна директорка НООИС.

Представљању тима за спровођење ЛАП-а присуствовали су представници свих локалних удружења и организација које се баве побољшањем услова живота особа са инвалидитетом.  

0
0
0
s2sdefault

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA