A- A A+

„Заштита насеља и индустријске зоне у Новом Пазару“ део превентивентиве од поплава

У оквиру пројекта „Заштита насеља и индустријске зоне у Новом Пазару од поплава“, у Градској управи је одржан састанак представника „Србијаводе“ са представницима града, представницима финансијера и инвеститора, као и директорима  јавних предузећа и служби које су укључене у решавање питања речних корита: ЈКП „Водовод и канализација“, ЈП „Водовод и канализација“, „Јавно предузеће за уређење  грађевинског земљишта. Пројекат  финансијски подржава Светска банка и он подразумева регулацију тока реке Рашке од ушћа Бањске до Цареве ћуприје, регулацију Дежевске реке од ушћа узводно и  уређење ушћа реке  Бањске.

На састанку је презентован извештај инвеститора о нивоу реализације пројекта, а на дневном реду нашло се и питање инфраструктуре  на траси планираних радова, као и имовинско правни односи у појасу регулације корита. Актери састанка и учесници у реализацији пројекта упознати су на самом крају седнице и са предвиђеном   динамиком извођења радова у наредном периоду.

Донети су и следећи закључци:

  1. Да се формира радна група од свих учесника на реализацији пројекта
  2. Да се Евидентирају сви испусти фекалне и кишне канализације у реку, са леве и десне стране корита реке Рашке, од Царске ћуприје до ушћа река Рашке, Дежевске и Бањске
  3. Да се уради техничко решење на основу кога ће бити сачињен предмет и предрачун у циљу реализације израду секундарног колектора. За нацрт решења задужено је ЈП „Водовод и канализација “
  4. Да град Нови Пазар обавеже Републичку еколошку инспекцију на давање налога у циљу трајног решавања преоблема отпадних вода, камењара и излива уља (које се јавља на једном месту) на потесу од Царске ћуприје до ушћа поменутих река.

Град Нови Пазар у сарадњи са предузећем „Србијаводе“ врло интензивно ради на превенцији од поплава и пројекат „Заштита насеља и индустријске зоне у Новом Пазару од поплава“ само је део активности које се у том смислу спроводе на овом плану. 

0
0
0
s2sdefault

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA