A- A A+

Обележен Светски дан образовања о заштити животне средине

Сваког 26. јануара широм света на различите начине органиузације и појединци обележавају Светски дан образовања о заштити животне средине. Овај  дан обележен је и у Новом Пазару.

Образовање о заштити животне средине је динамичан процес који има за циљ да пробуди у људима свест о еколошким проблемима и то како на глобалном плану тако и у локалној заједници.

Образовање и васпитање за заштиту животне средине не подразумева само упознавање природних и друштвених наука неопходних за разумевање и решавање еколошких проблема и загађивања животне средине, већ претпоставља и доградњу моралних принципа и формирање новог система вредности човека у односу на природу и окружење: човек може и мора да буде само корисник природе, а не и њен неограничени господар.

Основно начело еко-образовања и васпитања изражено је у захтеву да еколошко образовање не буде само информисање о еко-чињеницама, да знања која ученици стичу буду само на нивоу обавештености, већ да читав живот у образовним установама буде у адеквацији са еколошким захтевима.

Еколошка свест се не састоји само од знања, већ и од емоционално-вољних компонената које је врло битна, јер знања без уверења и практичне делатности не значе много.

Образовање и васпитање за заштиту животне средине треба да омогући редефинисање човековог односа према природи и промену његовог понашања:основни услов је поштовање природних законитости.

Образовање и васпитање за заштиту животне средине не подразумева само упознавање природних и друштвених наука неопходних за разумевање и решавање еколошких проблема и загађивања животне средине, већ претпоставља и доградњу моралних принципа и формирање новог система вредности човека у односу на природу и окружење.

Фото галерија

0
0
0
s2sdefault

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA