A- A A+

Нови Пазар обухваћен најновијим програмом инклузије Рома

Европска унија и Влада Швајцарске ће преко развојног програма Европски ПРОГРЕС подржати 16 пројеката организација цивилног друштва који ће допринети унапређењу положаја ромске заједнице у 34програмске општине, међу којима је и Нови Пазар. Пројекти, за које је опредељена подршка у висини од 150.000 евра,су усмерени на спровођење мера из Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 2016-2025. у области образовања, запошљавања, становања, социјалне и здравствене заштите и безбедности.

„Европска унија и Влада Швајцарске су подржале ромску заједницу да се активно укључи у иницирање и спровођење мера из Стратегијезато што верујемо да је доследна примена овог важног документа најбољи начин да се остваре видљиви помации унапреди друштвено-економски положај ромске заједнице на локалу“, рекао је Грем Тиндал, менаџер Европског ПРОГРЕСа.

Од 39 организација које су доставиле предлоге пројеката, 25 је прошло у другу фазу која је обуватала спровођење обука за припрему предлога пројеката и јачање капацитета организација цивилног друштва у циљу њиховог оснаживања за примену конкретних активности од значаја за ромску заједницу на локалном нивоу. Током трајања позива од 18. маја до 4. јула, Европски ПРОГРЕС је организовао шест инфо сесија које су окупиле 63 учесника.

„Одобренипројекти ће првенствено допринети економском оснаживању и запошљавању Рома и Ромкиња, унапређењу њиховог здравља и безбедности, посебно заштити од пожара који су чести у ромским насељима. На овај начинпомажемо ромским организацијама, посебно оним које раде на локалу, да реализују идеје које ће допринетисмањењу неједнакости и сиромаштва ромске заједнице која је једна од најугроженијих група у Србији”, навела је Ана Недељковић, менаџерка Сектора за добро управљање и социјалну укљученост у оквиру програма Европски ПРОГРЕС.

Програм ће пратити спровођење пројеката и корисницима помоћи пружати менторску подршку како би се обезбедила ефикасност и правилна имплементација активности.  Пројекти се реализују у септембру и октобру 2016. године.

0
0
0
s2sdefault

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA