A- A A+

Одлагање пореских дугова до 4. јула

Законским актима који су ступили на снагу 4.марта, одобрено је одлагање пореског дуга, за све кориснике који на тај дан по свим уплатним рачунима имају главни дуг до висине од 2.000.000 динара. Образац захтева, обвезници могу преузети са сајта града или на адреси  7.јула бб, на шалтеру Градске управе за наплату јавних прихода. Захтеви се подносе најкасније до 4.јула .

Порески обвезници дужни су да измире текуће обавезе,настале од 4.марта до дана издавања решења о одлагању пореских обавеза. За време одлагања плаћања пореског дуга, на преостали део рата обрачунава се камата по референтној каматној стопи НБС, која тренутно износ  4,25%. Камату су обвезници дужни да плате приликом плаћања рата, а најкасније по истеку 12 месечних рата.

Током периода одлагања, порески обвезници су дужни да редовно измирују рате, доспеле обавезе и камату.

Грађани чији порески дуг прелази цифру од 2.000.000 динара, могу тражити одлагање плаћања, по редовној процедури.

Извор: rtvnp.rs

0
0
0
s2smodern

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA