A- A A+

Саветодавна улога Државне ревизије од великог значаја за финансијско пословање града

Државна ревизорска институција спроводиће и у 2019. години, у складу са законским прописима, ревизију у свим већим градовима и општинама Србије. Тим поводом ДРИ је у сарадњи са властима у Новом Пазару организовала први у низу састанака на којем су представљене активности о поступку ревизије и начину сарадње са локалним самоуправама током поступка ревизије. Поступк ревизије спорводи се тренутно у 24 јединцие локане самоуправе.

Услед сталних измена законских прописа, сарадња са ДРИ је од изузетног значаја јер олакшава усвајање новина у финансијском пословању. По речима Невене Стојковић, овлашћеног државног ревизора, закључци и препоруке ДРИ су смернице саветодавног карактера и тичу се управо измена у начину пословања, па овакви извештаји спадају у ред такозваних модификованих извештаја. Већину препорука према ЈЛС могуће применити већ у току поступка ревизије.

Законски рок за поступање по препорукама Државне ревизорске институције је 90 дана од дана доношења извештаја. Извештај је јаван и доступан на интернет страници ДРИ.

0
0
0
s2sdefault

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA