A- A A+

Формирање стамбених заједница

Нови Закон о становању и одржавању зграда који је ступио на снагу 1. јануара 2017. године предвиђа обавезно формирање стамбених заједница за све стамбене и стамбено-пословне зграде. У случају да се до 12. децембра станари зграда на територији града Новог Пазара самостално не организују и не оформе стамбену заједницу, предвиђено је увођење принудне управе и постављање професионалних управника.

ДОКУМЕНТА ЗА ФОРМИРАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
1. Закон о становању и одржавању зграда .pdf .doc
2. Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице .pdf
.doc
3.

Образац пријаве за ажурирање података који се евидентирају у регистру стамбених заједница

.pdf  .doc 
4. Пример записника са конститутивне седнице скупштине стамбене заједнице са Одлуком о избору управника .pdf  .doc 

 

 

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA