A- A A+

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НОВОГ ПАЗАРА

Град Нови Пазар и Завод за урбанизам града Новог Пазара (као обрађивач) започели су израду Плана детаљне регулације за постројење за пречишћавање отпадних вода Новог Пазара. Пројекат израде Плана финансира Европска унија, Влада Швајцарске и Влада Републике Србије, преко програма Европски ПРОГРЕС и Град Нови Пазар.

pdr ppov

Локација за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) налази се око 8km од центра Новог Пазара са леве обале реке Рашке. Локација се налази на више мањих парцела које су Просторном плану града Новог Пазара у руралном подручју ресурсно ограниченом и на тој локацији је предвиђена изградња ППОВ. Преко планираног обухвата плана пролази планирана траса железничке пруге. Површина обухвата је cca 7ha.

Постројење за пречишћавање отпадних вода ће се реализовати као градско постројење за пречишћавање отпадних вода општег типа са примарним (механичким) и секундарним (биолошким) третманом, са могућношћу остварења и продужене биоаерације, како би се излазни квалитет воде (BPK5 = 6 mg O2/L) усагласио са захтеваном IIb класом квалитета воде у реци Рашка низводно од ППОВ и у периодима маловода дефинисаног са Qm.mes.95%. Предвиђена је фазна реализација ППОВ. I фаза за 136.000 ES (еквивалентних становника) и II фаза за око 210.000 ES. То ће омогућити економски повољнији постепен развој ППОВ и прикључивање предвиђених насеља у рубној зони и на ширем гравитационом подручју Новог Пазара на градски систем каналисања и пречишћавања отпадних вода.


Одлуку о изради плана можете преузети овде.

Рани јавни увид плана у трајању од 15 дана, почиње 22. марта 2016 и траје до 05.априла 2016.године.

У периоду раног јавног увида План је изложен у аналогном и дигиталном облику у Новом Пазару у згради Градске управе града Новог Пазара, улица Стевана Немнаје број 2 , на првом спрату соба број 26 и на интернет страни града Новог Пазара.

Обавештење за Рани јавни увид за ППОВ можете преузети овде

Материјал за Рани јавни увид за ППОВ можете преузети овде

Записник са јавне презентације ПДР ППОВ-а можете преузети овдеЈавни увид Нацрта Плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода

Нацрт Плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода израђен од стране Јавног предузећа Завод за урбанизам града Новог Пазара.

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за постројење за пречишћавање отпадних вода Новог Пазара израђен од стране фирме ECOlogica Urbo из Крагујевца.

Нацрт Плана и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину је на јавном увиду у трајању од 30 дана, почев од 01. новембра 2016. године до 30. новембра 2016. године у аналогном облику у холу Културног центра Нови Пазара улица Стевана Немање број 2. и то сваког радног дана од 08 до 14. часова и у дигиталном облику на интернет страни града Новог Пазара.

Јавна презентација Нацрта Плана детаљне регулације одржаће се 17.11.2016. године у Новом Пазару у Скупштинској сали града Новог Пазара улица Стевана Немање број 2 са почетком у 12 часова.

Јавна расправа о Извештају о стратешкој процени утицаја одржаће се 17.11.2016. године у Новом Пазару у Скупштинској Сали града Новог Пазара улица Стевана Немање број 2 са почетком у 12 часова.

Сва заинтересована правна и физичка лица за време трајања јавног увида, имају право да изврше увид у Нацрт Плана и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину и доставе примедбу у писаној форми преко писарнице Градске управе града Новог Пазара закључно са 30.11. 2016. године.

Јавна седница о Нацрту Плана детаљне регулације одржаће се 08.12.2016. године у Новом Пазару у Скупштинској сали града Новог Пазара, улица Стевана Немање број 2 са почетком у 12 часова.

Сва заинтересована правна и физичка лица могу узети учешће на јавној седници тако што могу пред Комисијом за планове, обрађивачем плана и осталим присутним усмено образложити своје достављене примедбе.

- Текстуални део Плана можете преузети овде | PDF
- Графичке прилоге можете преузети овде | RAR
- Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину можете преузети овде | PDF


Сва питања, сугестије и примедбе везане за пројекат инвеститори и шира јавност могу послати на e-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Питања постављена за време раног јавног увида и јавног увида, као и наши одговори  на сва постављена питања биће објављени на “web” страни након истека раног јавног увида, односно јавног увида.

 

progress

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA